Current location:Home > Contact

Shandong Hai Li Fu Medical Devices Co., Ltd.


Hai Li Fu headquarters
Add:Tianqiao District, Jinan City Dikou Road Mingquan Chunxiao E3 Room 1003/1004
Code:250031
Tel:0531-85061148 85061146
Fax:0531-85061146
Web:www.jnld.cn
Mai:jinanlangdao@126.com